Γιατί είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της καμινάδας του τζακιού. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται;

Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνεται τακτικά (1 φορά τον χρόνο) ο καθαρισμός του τζακιού σας είναι ο κίνδυνος φωτιάς στην καμινάδα σας. Η καπνιά που πιάνουν τα τοιχώματα της καμινάδας κατά τη διάρκεια της καύσης, αποτελεί ένα ιδιαιτέρως εύφλεκτο υλικό. Μάλιστα, η καύση ακατάλληλων ξύλων και το ψήσιμο στο τζάκι, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την καμινάδα σας.

Η ασφαλής συχνότητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιείται ο καθαρισμός της καμινάδας του τζακιού, είτε πρόκειται για ενεργειακό είτε για συμβατικό, είναι μια φορά το χρόνο αν η κατανάλωση των ξύλων είναι μεγαλύτερη από ένα τόνο στο διάστημα αυτό. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται ο κίνδυνος ανεπιθύμητης μυρωδιάς, μαυρίσματος τοίχων αλλά και πιθανή ανάφλεξη της καπνιάς (κρεόζωτο) η οποία μπορεί να καταστρέψει την εστία ή ακόμα και να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές τζακιών τονίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη του ετήσιου καθαρισμού καμινάδων.
Επιπλέον, ο σωστός και τακτικός καθαρισμός του τζακιού σας ελαχιστοποιεί τις μυρωδιές μέσα στην οικία σας.

Ο καθαρισμός γίνεται από κάτω προς τα επάνω (bottom up: μόνο όταν το επιτρέπει ο ευθειασμός της καμινάδας, ειδάλλως γίνεται από πάνω προς κάτω), με ειδικές επαγγελματικές βούρτσες, χωρίς να χρειάζεται πρόσβαση στην ταράτσα και έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί όποτε θέλετε, ανεξαρτήτως καιρού!

Ο καθαρισμός καμινάδας  είναι αποδεδειγμένα η πιο απαραίτητη εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιούμε στο τζάκι μας μια φορά το χρόνο και αυτό γιατί η συντήρηση του, σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια μας, την ασφάλεια του σπιτιού και γενικότερα με την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία του.

Όταν είναι καθαρή η καμινάδα και η εστία, τότε έχουμε καλύτερη καύση των ξύλων και απορρόφηση του καπνού.Ο σωστός καθαρισμός της καμινάδας, γίνεται μόνο με εργαλεία καθαρισμού και όχι με χημικά!

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε την προσφορά μας  για καθαρισμό καμινάδας τζακιού ή τηλεφωνήστε τώρα στο 210 6033442 – 6947798800