Οι επαγγελματίες τεχνικοί της εταιρείας μας δραστηριοποιούνται  στον τομέα της μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων αερίων καυσίμων, φυσικό αέριο και υγραέριο προσφέροντας πάντα μία ασφαλή λύση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στον τελικό καταναλωτή.
Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρίας μας  εγγυώνται για την άριστη εκτέλεση εργασίας για την εγκατάσταση λέβητα υγραερίου ή εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου ή εγκατάσταση λέβητα αερίου όπως επίσης και για μετατροπή καυστήρα από υγραέριο σε αέριο και άλλες μετατροπές.

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου χωρίζονται σε οικιακές και επαγγελματικές αναλόγως των χαρακτηριστικών και των διαστάσεων της τοποθέτησης καυστήρα.

Για οικιακές συσκευές αερίου προτείνεται η εγκατάσταση με φιάλες για υγραέριο.

Μια φιάλη υγραερίου μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο εξωτερικό χώρο της οικίας και να οδηγείται η παροχή του υγραερίου έως τη συσκευή μέσω μίας γραμμής αερίου. Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις είναι μεγαλύτερες είναι αναγκαία η εγκατάσταση μίας συστοιχίας φιαλών, η οποία τοποθετείται σε κάποιο εξωτερικό χώρο της οικίας.

Στην τροφοδοσία επαγγελματικών συσκευών με υγραέριο υπάρχουν ειδικές διατάξεις που καλύπτουν την ασφάλεια των επαγγελματικών χώρων.  Σε κάθε περίπτωση οι μηχανικοί της εταιρείας μας προτείνουν την κατάλληλη εγκατάσταση που μπορεί να αποτελείται από φιάλες ή σταθερές δεξαμενές υγραερίου, λαμβάνοντας υπόψη, τις ανάγκες και τις καταναλώσεις των συσκευών που θα τροφοδοτηθούν με υγραέριο όπως επίσης και τους διαθέσιμους χώρους.

Ισχύουσες διατάξεις για  εγκαταστάσεις με φιάλες υγραερίου

Ο τεχνικός κανονισμός, περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτήρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών) αναφέρει ρητά ότι σε κάθε εσωτερικό χώρο οικιακής χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο 1 φιάλης (βουτάνιο, μίγμα), δηλαδή φιάλης μέχρι 10 κιλών.

Απαγορεύεται:
1. Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε χώρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υπνοδωμάτια.
2. Η εγκατάσταση φιαλών περισσότερο των 10kg έκαστη (δηλαδή φιάλες προπανίου).
3. Η εγκατάσταση περισσότερων των 3 φιαλών, στο σύνολο των εσωτερικών χώρων της ίδιας ιδιοκτησίας.
4. Η εγκατάσταση φιαλών σε συστοιχία.
5. Η εγκατάσταση φιαλών σε υπόγειους χώρους

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εξωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης

Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκατεστημένων φιαλών, σε εξωτερικούς χώρους οικιών, έχει ως ακολούθως:
1. Για εγκατάσταση σε ισόγειο εξωτερικό χώρο οικίας: επιτρέπονται μέχρι 10 συνδεδεμένες μεταξύ τους φιάλες (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο), συνολικής χωρητικότητας μέχρι 250kg. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται, δίχως να είναι υποχρεωτική, η εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο.
2. Για εγκατάσταση σε εξώστες κτιρίων (μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κ.λ.π.): επιτρέπονται μέχρι 4 φιάλες, συνολικού περιεχομένου σε υγραέριο μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Ειδικές μελέτες και αδειοδότηση από την Πολεοδομία

Ο τεχνικός κανονισμός αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με φιάλες υγραερίου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των φιαλών.
Κατηγορία Ο: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι οικιακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με έως και 3 φιάλες συνολικής χωρητικότητας υγραερίου μέχρι 30 kg.
Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 0 δεν απαιτείται μελέτη προς την πολεοδομία και αδειοδότηση.
Κατηγορία 1: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι οικιακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με περισσότερες από 3 φιάλες συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 1 είναι υποχρεωτική η κατάθεση μελέτης προς την πολεοδομία για έγκριση και αδειοδότηση.

Ισχύουσες διατάξεις για επαγγελματικές εγκαταστάσεις με φιάλες υγραερίου

Ο τεχνικός κανονισμός, περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτήρια (πλην βιοτεχνιών-βιομηχανιών) προβλέπει για ενιαίους εσωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης τα ακόλουθα:
1. Για χώρους συνολικού όγκου μέχρι 20 m³: «επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο μίας φιάλης υγραερίου (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) χωρητικότητας μέχρι 25 kg. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο μίας φιάλης υγραερίου μη συνδεδεμένης, είτε αυτή είναι πλήρης, εφεδρική είτε κενή.»
2. Για χώρους συνολικού όγκου άνω των 20 m³ μέχρι και 50 m³: «επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 2 φιαλών υγραερίου (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) συνδεδεμένων σε συστοιχία συνολικής χωρητικότητας σε υγραέριο μέχρι 50 kg. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο μίας φιάλης υγραερίου μη συνδεδεμένης, είτε αυτή είναι πλήρης, εφεδρική είτε κενή.»
3. Για χώρους συνολικού όγκου άνω των 50 m³: «επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 4 φιαλών υγραερίου (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) συνδεδεμένων σε συστοιχία συνολικής χωρητικότητας σε υγραέριο μέχρι 100 kg. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η αποθήκευση δύο φιαλών υγραερίου μη συνδεδεμένων, είτε αυτές είναι πλήρεις, εφεδρικές είτε κενές.»

Σε περίπτωση που τοποθετηθεί συστοιχία φιαλών και οι φιάλες αυτές είναι προπανίου (13κιλες και 25κιλες φιάλες), είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου.

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εξωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης

Ο τεχνικός κανονισμός προβλέπει ρητώς τα ακόλουθα:
1. Για εγκατάσταση σε ισόγειο εξωτερικό χώρο επαγγελματικής χρήσης: μέχρι 20 συνδεδεμένες μεταξύ τους φιάλες (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) συμπεριλαμβανόμενες και τις κενές, συνολικής χωρητικότητας μέχρι 500 kg. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται η εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο.
2. Για εγκατάσταση σε εξώστες κτιρίων (μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κ.λ.π.): μέχρι 4 φιάλες συνολικού περιεχομένου μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους χώρους.

Ειδικές μελέτες και αδειοδότηση από την Πολεοδομία

Ο τεχνικός κανονισμός αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με φιάλες υγραερίου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των φιαλών. Φ.Ε.Κ.: 1257Β_03 Σεπ-03 §1.3

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από φιάλες υγραερίου 

Κατηγορία 0: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με έως και 4 φιάλες υγραερίου, συνολικής χωρητικότητας σε υγραέριο μέχρι 100 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 0 δεν απαιτείται μελέτη προς την πολεοδομία και αδειοδότηση.
Κατηγορία 1: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με περισσότερες των 4φιαλών υγραερίου με συνολική χωρητικότητα υγραερίου άνω των 100 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 1 είναι υποχρεωτική η κατάθεση μελέτης προς την πολεοδομία για έγκριση και αδειοδότηση.

Εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου

Χωρίζονται σε υπέργειες και υπόγειες.

Προκειμένου να γίνει εγκατάσταση μίας δεξαμενής, ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί θα πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές

Οι δεξαμενές που προορίζονται για οικιακή χρήση ή για επαγγελματική χρήση με μικρές καταναλώσεις, θα πρέπει να απέχουν από τοίχους και εξωτερικά όρια οικοπέδου minimum 3 μέτρα.

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενές υγραερίου εντός κτιρίων, σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες κτιρίων.