ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛIΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
 1. Να επιλέξει την καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων (προτίμησε εξωτερικό τοίχο και προς μπαλκόνι).
 2. Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης («πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, να βεβαιωθεί ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
 3. Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη (οριζοντιωμένη, να μη γέρνει).
 4. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) και το σύνολο των σωλήνων (ψυκτικού και αποστράγγισης) και καλωδίου με ταινία vinyl.

 

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

 

 1. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).
 2. Να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση του τεχνικού για service.
 3. Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή.
 4. Πριν λειτουργήσετε το κλιματιστικό, ελέγξτε προσεκτικά την ηλεκτρική του σύνδεση και κυρίως τη σωστή στερέωση (βίδωμα) της γείωσης.

 

 • ΓΕΝΙΚΑ

 

 1. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, έλεγχος στεγανότητας με άζωτο (μέχρι 10 bar) και τέλος δημιουργία κενού στις σωληνώσεις (με αντλία κενού).
 2. Λειτουργήστε το κλιματιστικό δοκιμαστικά και ελέγξτε τα στοιχεία λειτουργίας του μετρώντας την πίεση αναρρόφησης (4,5 με 5 bar) και τη διαφορά θερμοκρασίας εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα (πάνω από 8°C).
 3. Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε οπωσδήποτε τον ιδιοκτήτη του κλιματιστικού για τον τρόπο λειτουργίας του και το απαιτούμενο service του.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε κλιματιστικά inverter στις καλύτερες τιμές της αγοράς

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Τα κλιματιστικά αποτελούν μια από τις πιο σύνθετες ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό δε το αντιλαμβανόμαστε εκ πρώτης όψεως καθώς έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε όλες τις λειτουργίες του πιέζοντας απλά ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο.  Ενδιαφέρον έχει λοιπόν να μάθουμε πως λειτουργεί αυτός ο πιστός μας φίλος που είναι δίπλα μας χειμώνα καλοκαίρι βελτιώνοντας το βιοτικό μας επίπεδο μετατρέποντας με έναν ‘μαγικό τρόπο’ τη ζέστη σε κρύο και το αντίστροφο. Ας δούμε λοιπόν πως λειτουργεί ένα air condition με απλά, λυτά και περιεκτικά λόγια.

Ο κλιματισμός σαν έννοια.

Σύστημα κλιματισμού είναι μια το μηχάνημα που σταθεροποιηθεί τη θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία εντός της περιοχής που χρησιμοποιείται για την ψύξη ή τη θέρμανση ανάλογα τις ιδιότητες του αέρα, συνήθως με τη χρήση του κύκλου ψύξης αλλά μερικές φορές με τη χρήση της εξάτμισης. Σε οποιονδήποτε χώρο, κλιματισμός σημαίνει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να έχουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση.

Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι:

Θέρμανση

Είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμότητας στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας στα επιλεγμένα από μας όρια.

Ψύξη

Είναι η διαδικασία αφαίρεσης θερμότητας από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την μείωση της θερμοκρασίας στα επιλεγμένα από μας όρια.

Ύγρανση

Είναι η διεργασία πρόσθεσης υγρασίας στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

Αφύγρανση

Είναι η διεργασία αφαίρεσης υγρασίας από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

Ανανέωση του αέρα

Είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Καθαρισμός του αέρα

Είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

 

Ο συμπιεστής ή αλλιώς αεροκομπρέσορας συμπιέζει ένα παγωμένο αέριο που λέγεται Φρέον ανεβάζοντάς έτσι τη θερμοκρασία του και κατά συνέπεια την πίεση του. Αυτό το καυτό αέριο περνάει μέσα από ένα σετ σωλήνων(στο διάγραμμα αναπαρίσταται ως κόκκινοi σωλήνες) και το φυσάει ουσιαστικά ο εξωτερικός ανεμιστήρας ώστε να το ψύξει (όσο ζεστός και αν είναι ο εξωτερικό αέρας, είναι πάντα πολύ πιο κρύος από την θερμοκρασία του καυτού αερίου).  Στο πάνω σημείο της εικόνας βρίσκεται μια βαλβίδα εκτόνωσης όπου το υγρό υψηλής πίεσης Φρέον εκτονώνεται και μετατρέπεται σε χαμηλής πίεσης ψυχρό αέριο. Το ψυχρό αέριο Φρέον κυκλοφορεί στους σωλήνες στον εσωτερικό χώρο όπου η ψυχρότητα μεταφέρεται στον εσωτερικό αέρα με την βοήθεια ενός ανεμιστήρα.

Δείτε εδώ τις προσφορές μας για εγκατάσταση κλιματιστικού και συντήρηση κλιματιστικού από την Mpakis Services.