Συντήρηση πισίνας σε τιμές προσφοράς

Η ολοκληρωμένη φροντίδα, ο τεχνικός έλεγχος, η απολύμανση και η σωστή συντήρηση της πισίνας είναι πρωτεύουσας σημασίας για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα υπηρεσιών αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες  με σκοπό να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, ηλεκτρομηχανολογικών επισκευών και καθαρισμό πισίνας 24 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα.

​Διαθέτουμε πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση των ηλεκτρομηχανολογικών προβλημάτων και την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της πισίνας σας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες

  • Προγραμματισμένες επισκέψεις συντήρησης
  • Έλεγχος όλης της εγκατάστασης
  • Έλεγχος ποιότητας νερού & τροφοδότησης χημικών
  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Φροντίδα και σκούπισμα πισίνας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Έλεγχος ποιότητας νερού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων προϊόντων
  • Έλεγχος, χημικά, επισκευές​

Χρήσιμες πληροφορίες για την Απολύμανση του Νερού της πισίνας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι απολύμανσης του νερού μιας πισίνας. Το πόσο αποτελεσματική θα είναι η απολύμανση, εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και το pH. Γι’ αυτό και το πρώτο που θα πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται είναι το pH Το επιθυμητό pH του νερού της πισίνας βρίσκεται μεταξύ των ορίων 7.2 και 7.6, με ιδανικό επίπεδο το 7.4. Υπάρχουν δύο λόγοι που ορίζουν το 7.4 ως ιδανικό:

Α) Το pH του ανθρωπίνου αίματος είναι 7.4.

Β) Η μεγάλη πλειοψηφία των απολυμαντικών μέσων του νερού είναι ανενεργή, όταν το pH του νερού είναι υψηλότερο του 7.8 (π.χ. το χλώριο είναι μόλις 20% ενεργό άνω του pH 7.8).

Για να ρυθμίσουμε το pH του νερού στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιούμε τα pH minus (pH–) για να μειώσουμε το pH και pH plus (pH+) αντίστοιχα για να το αυξήσουμε.

Αναφορικά με τη ρίψη χημικών μέσα στην πισίνα, θα πρέπει να μη ρίχνονται αδιάλυτα μέσα στην πισίνα, ώστε να μη δημιουργούνται λεκέδες στη μεμβράνη. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να ρίχνονται περιμετρικά στην πισίνα, μέσα στο καλάθι του μηχανήματος ή αφού γίνει η διάλυσή τους σε κουβά με ζεστό νερό.

Η σκληρότητα του νερού επηρεάζει τη δοσολογία των χημικών.

Ο συνδυασμός μεγάλης σκληρότητας με υψηλό pH δημιουργεί επικαθήσεις αλάτων στην επιφάνεια μιας πισίνας. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επικαθήσεις, θα πρέπει το pH του νερού να διατηρείται κοντά στο επίπεδο του 7.2. Η χρήση βέβαια αποσκληρυντή μάς απαλλάσσει από τις επικαθήσεις.

Η ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό ενισχύεται από παράγοντες, όπως το ουδέτερο pH, η οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά  όπως το άζωτο και ο φώσφορος. Το πολύ μικρό μέγεθος των μικροοργανισμών δυσκολεύει την απομάκρυνσή τους από το νερό, κάτι για το οποίο χρειάζονται φυσικοχημικές διεργασίες, όπως η καθίζηση και η διήθηση.

Τα μέσα απολύμανσης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού στις πισίνες είναι τα παρακάτω:

ΧΛΩΡΙΟ Πολύ αποτελεσματικό απολυμαντικό μέσο για όλα τα είδη πισίνας

ΒΡΩΜΙΟ Το βρώμιο είναι αποτελεσματικό όπως το χλώριο, αλλά έχει μεγαλύτερο  κόστος.  Δεν αφήνει στο χώρο οσμή. Ενδείκνυται για μικρές πισίνες και spa σε κλειστούς χώρους.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Είναι αποτελεσματικό και επιπλέον το χλώριο που παράγεται από το αλάτι είναι φιλικότερης μορφής από το βιομηχανικό χλώριο.

ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ Πολύ αποτελεσματικό και αξιόπιστο απολυμαντικό μέσο, αλλά έχει τεράστιο κόστος. Πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος εγκατάστασης και ειδικός εξοπλισμός.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV Δεν εξασφαλίζει την υγιεινή της πισίνας. Μπορεί μόνο να μειώσει την ποσότητα χλωρίου ή βρωμίου

ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ Έχει πολύ μεγάλο κόστος εγκατάστασης και αναλωσίμου και χρειάζεται πολύ σχολαστική συντήρηση. Ενδείκνυται για κολυμβητές που ιατρικά αποδεδειγμένα ο οργανισμός τους αντιδρά αρνητικά στην επαφή με το χλώριο. Η απολυμαντική του ικανότητα μειώνεται πάνω από τους 280C.

ΙΟΝΙΣΜΟΣ Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για να μειωθεί το χλώριο στην πισίνα, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πισίνα με μεμβράνη

Οι έμπειροι τεχνικοί μας σας εξασφαλίζουν την απόλυτη καθαριότητα και λειτουργικότητα της πισίνας σας. Πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας