Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή η οποία είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής της. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να παρουσιάσει βλάβες οι οποίες να οφείλονται σε αυτόν τον λόγο. Για παράδειγμα την εποχή του καλοκαιριού οι πολύ υψηλές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση του ηλιακού θερμοσίφωνα η οποία θα οδηγήσει σε απώλεια του αντιψυκτικού υγρού.

Κάποιες φορές το γεγονός ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν έχει νερό μπορεί να μην οφείλεται στην συσκευή του ηλιακού αλλά σε κάποια βλάβη στο υδραυλικό δίκτυο του σπιτιού που είναι υπεύθυνο να μεταφέρει το νερό από τον θερμοσίφωνα στις βρύσες του σπιτιού μας.

Κάποιες άλλες φορές, επίσης, μπορεί ο ηλιακός να μην έχει νερό γιατί το δοχείο που έχει είναι πολύ μικρό και η χωρητικότητά του σε νερό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας την δεδομένη στιγμή. Ένας ακόμη παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός κι αν δεν τον προσέξουμε θα έχουμε θέματα με την απόδοση του ηλιακού είναι και η τοποθέτηση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα όπως και η αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να σας κοστίσει σε απόδοση.

Κάθε πότε πρέπει να γίνετε συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Όπως είπαμε ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή και όπως κάθε συσκευή που έχουμε στην κατοχή μας έχει ανάγκη για συντήρηση. Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα περιλαμβάνει εργασίες όπως:

  • αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου του ηλιακού θερμοσίφωνα,
  • αντικατάσταση της φλάντζας στεγανότητας του ηλιακού θερμοσίφωνα,
  • συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού στον ηλιακό θερμοσίφωνα,
  • καθαρισμό του boiler του ηλιακού θερμοσίφωνα,
  • έλεγχο ασφαλιστικών βαλβίδων ηλιακού θερμοσίφωνα,
  • αλλαγή αντίστασης ηλιακού θερμοσίφωνα,
  • αλλαγή υδραυλικών σωληνώσεων ηλιακού θερμοσίφωνα και
  • αλλαγή σπιράλ ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η σωστή και τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη και τα προτεινόμενα χρονικά διαστήματα που προτείνεται να πραγματοποιείται είναι τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.